Istorija kao nauka. Periodizacija istorije. Stari Istok

1 Stari i srednji vek