Lekcije za osmi razred

1.     

Међународни односи 1878-1914.

2.     

Промене у привреди, друштву и култури

3.     

Балкан и велике силе

4.     

Србија 1878-1903. (I)

5.     

Србија 1878-1903. (II)

6.     

Србија 1903-1914.    

7.     

Црна Гора 1878-1914.

8.     

Срби у Аустроугарској монархији

9. 

Босна и Херцеговина под aустроугарском влашћу

10. 

Срби у Османском царству

11. 

Балкански ратови

12. 

Свет у Великом рату (I)

13. 

Свет у Великом рату (II)

14. 

Човек у рату – лично и колективно искуство

15. 

Револуције у Русији и Европи

16. 

Србија и Црна Гора у Првом светском рату(I)

17. 

Србија и Црна Гора у Првом светском рату (II)

18. 

Стварање Југославије

19. 

Европа и свет после Првог светског рата

20. 

Економске, културне и друштвене прилике

21. 

Свет између демократије и тоталитаризма

22. 

Свет на путу ка новом рату

23. 

Југославија 1918-1929.

24. 

Југославија 1929-1941.

25. 

Ток рата 1939-1943.

26. 

Победа антифашистичке коалиције 1943-45.

27. 

Последице рата

28. 

Априлски рат и последице пораза

29. 

Отпор, устанак и грађански рат

30. 

Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-45.

31. 

Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке коалиције

32. 

Послератни свет и његове супротности

33. 

Европске интеграције

34 

Нова власт

35 

Политички, економски, културни и друштвени развој – главни процеси и проблеми

36. 

Друштвена криза и пораз Југославије