Istorijski kabinet  

  

Д О Б Р О   Д О Ш Л И !!!

 

Сајт - Историјски кабинет је замишљен као помоћ ученицима основне школе у савладавању програма наставе историје од петог до осмог разреда.            

             А, шта је то историја? 

          Историја је необична наука која има своје проблеме и специфичности. Не зна се тачно када је почела, не зна се ни када ће се завршити, а њена средина је у непрестаном мењању! Ако је будемо схватили као гомилу случајних, неповезаних догађаја, она нас као таква ништа не може ни научити. Историја да би била наука мора чинити свет предвидљивим.

         Суштина историјског истраживања су процеси који се одвијају у људском друштву. Носиоци тих процеса су догађаји као резултат деловања људи. Дакле, догађаји су средство путем којих се осликавају поједини друштвени процеси. Друштвени процеси нам показују настанак, ток и на крају решење неког историјског проблема, односно историјске појаве. Зато се историја бави узроцима, да објасни како је до неке историјске појаве дошло, и последицама да види шта је решење неког проблема изродило, односно да објасни друштвену промену.

          Задатак наставника историје је да ученицима открива законитости науке и помогне у сагледавању узрока и последица значајних историјских појaва, како би схватили на који начин функционише друштво и где стреми.   

                                                                                                      Небојша Станишић, проф.