Lekcije za sedmi razred

1.     

Основне одлике новог века

2.     

Велика географска открића

3.     

Градови у новом веку

4.     

Хуманизам и ренесанса

5.     

Реформација и противреформација

6.     

Апсолутистичке монархије

7.     

Османлијска освајања

8.     

Уређење Османског царства

9.     

Положај Срба у Турској

10.

Пећка патријаршија

11.

Срби у ратовима Аустрије и Млатачке републике против Турске

12.

Сеобе Срба

13.

Срби под хабзбуршком и млатачком влашћу

14.

Почеци грађанске класе код Срба

15.

Индустријска револуција

16.

Грађанске револуције

17.

Француска револуција (1)

18.

Француска револуција (2)

19.

Наполеоново доба

20.

Револуције 1848/49.

21.

Уједињење Италије и уједињење Немачке

22.

Грађански рат у САД

23.

Велике силе, источно питање и балкански народи

24.

Српска револуција 1804-1835.

25.

Први српски устанак

26.

Уређење устаничке власти

27.

Други српски устанак

28.

Прва валдавина Милоша и Михаила Обреновића

29.

Уставобранитељски режим 1842-1858.

30.

Друга владавина кнеза Милоша и Михаила

31.

Србија 1868-1878.

32.

Црна Гора у доба владичанства

33.

Кнежевина Црна Гора

34.

Положај Срба у Турској

35.

Срби под хабзбуршком влашћу