Ubistvo kralja Aleksandra u Marseju 1934. - Istorijski kabinet