Stari Rim - carstvo, nastanak hrišćanstva - Istorijski kabinet