Stara Grčka - najstarije doba, Atina, Sparta - Istorijski kabinet