Evropa u poznom srednjem veku - Krstaški ratovi, Engleska, Francuska, Nemačka - Istorijski kabinet