Evropa i svet posle Prvog svetskog rata - Istorijski kabinet