Kultura između dva svetska rata - Istorijski kabinet