Kviz - Prvi svetski rat i Evropa između dva rata - Istorijski kabinet