11. Velike bitke i kraj Prvog svetskog rata

Домаћи задатак

 

1. Које највеће војне операције су вођене током 1916. године?

2. Коју доктрину су САД напустиле априла 1917. године, уласком у рат?

3. Наведите главну последицу Брест-литовског мира.

4. На који начин су уравнотежене војне снаге после изласка Русије из рата?

5. Који догађај је допринео избацивању Бугарске и Турске из рата?

6. Наведите последице Првог светског рата.

7. Анализирајте историјску карту и одговорите којим све државама су припали делови бивше аустроугарске територије?