10. Prvi svetski rat

Домаћи задатак

 

1. Анализирајте мапу зараћених страна. У каквом су положају биле Централне силе и који је њихов највећи стратешки проблем?

2. Наведите повод и узрок за рат.

3. Наведите зараћене државе по фронтовима: западни, источни, балкански.

4. Шта је подразумевао муњевити рат?

5. Која природна граница је представљала линију Балканског фронта?