08. Srbi u Osmanskom carstvu

Домаћи задатак

 

1. На којим просторима унутар Османском царства живе Срби?

2. Зашто је положај Срба у Османском царству неповољан?

3. Коју територију обухвата Стара Србија?

4. Када и којим догађајем Босна и Херцеговина постаје саставни део Аустроугарске монархије?

5. Какву политику унутар Босне проводи окупациона власт на челу са Бенјамином Калајем?

6. Шта је - Млада Босна?