07. Srbi u Austrougarskoj

Домаћи задатак

 

1. Наведите територије Аустроугарске која су биле насељене Србима.

2. Која два догађаја су утицала на српски народ у Аустроугарској монархији да убрза рад на стварању националних странака?

3. Направите табелу у којој ћете унети: српске странке, годину оснивања, вође, територију на којој је деловала.

4. Које националне институције су чувале српску посебност у Јужној Угарској?

5. Када и у којој форми почиње српско-хрватска политичка сарадња?